PLN ZŁOTY POLSKI
  • Twój koszyk jest pusty!

Warunki Sprzedaży & Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym sklepem internetowym Mineral MakeUp BellaPierre Online Store działającym pod adresem internetowym www.bellapierrestore.eu i prowadzonym przez firmę ELEVEN wpisaną do CEIDG, z siedzibą przy ul. Łukasińskiego 106, 71-215 w Szczecinie, NIP: 8522459196, REGON: 320167212, zwanym dalej Sklepem, a także określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu.

§ 2. OPIS RODZAJU I ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kosmetyków oraz akcesoriów kosmetycznych za pośrednictwem sieci Internet. Sklep publikuje, a także udostępnia Klientom informacje i artykuły dotyczące oferowanych przez siebie produktów oraz zagadnień o tematyce kosmetologicznej, stylizacyjnej i pokrewnej.

2. Wszystkie grafiki, teksty, zdjęcia oraz inne publikowane dane są własnością Sklepu i są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i marketingowych, ich wykorzystywanie bez zgody Sklepu jest zabronione oraz chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

§ 3. ZAMÓWIENIA, SPRZEDAŻ I PŁATNOŚCI

1. Zamówienia w Sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, gdzie Klient zobowiązany jest do podania danych pozwalających na weryfikację oraz dostarczenie zamówionych produktów na wskazany adres. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych, w razie niewystarczających do zrealizowania zamówienia danych Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia przez Sklep zapłaty za złożone zamówienie.

4. Dla obu stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia zamówienia.

5. Sklep udostępnia Klientowi informacje o dostępności każdego z produktów w opisach na stronie Sklepu. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem, Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie i umożliwienia korekty zamówienia.

6. Zamówienia w Sklepie, Klient może składać we wszystkie dni w roku, przez całą dobę. Sklep zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty na koncie Sklepu, za produkty objęte zamówieniem.

7. Sklep realizuje zamówienia w opcji zapłaty z przelewem bankowym na konto firmy, którego numer udostępniany jest Klientowi drogą mailową przy potwierdzeniu zamówienia przez Klienta. Sklep realizuje również zamówienia z wyborem opcji płatności przy odbiorze.

8. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym Klient, potwierdzając zamówienie, zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za zamówione produkty w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia, jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu we wspomnianym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Sklep poinformuje Klienta drogą mailową.

9. Wszystkie ceny publikowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

10. Jako dokument sprzedaży Sklep wystawia rachunek bądź, w zależności od woli Klienta, fakturę VAT.

11. W przypadku wystąpienia wyjątkowych sytuacji, niezależnych od Sklepu, zastrzega On sobie prawo do anulowania zamówienia, o czy poinformuje Klienta korzystając z danych udostępnionych w formularzu zamówienia (drogą mailową bądź telefonicznie). W zaistniałych okolicznościach Sklep zobowiązuje się do całkowitego zwrotu kosztów uiszczonych przez Klienta.

12. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty i ceny są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§ 4. WYSYŁKA

1. Wysyłki zamówionych produktów Sklep realizuje za pośrednictwem Poczty Polskiej w dwóch wymiarach: dostawy na adres wskazany przez Klienta lub dostawy na adres Punktu Odbioru. Punktem Odbioru mogą być wybrane punkty i placówki Poczty Polskiej oraz stacje Orlen. Aktualny spis Punktów Odbioru Poczta Polska udostępnia na swojej stronie internetowej. W przypadku wyboru opcji wysyłki z dostawą na adres Punktu Odbioru, Sklep wybiera najbliższy punkt lub placówkę Poczty Polskiej, względem wskazanego przez Klienta adresu wysyłki. Na życzenie Klienta Sklep wyśle zamówienie na adres wybranego przez Klienta Punktu Odbioru, w takim przypadku Klient winien umieścić stosowną informację w komentarzu składanego zamówienia.

2. O kosztach wysyłki Klient jest informowany na stronie Sklepu, koszty te wynoszą:

Poczta Polska, paczka pocztowa 24, dostawa na adres wskazany przez Klienta, wpłata na rachunek bankowy - 0 PLN

Poczta Polska, paczka pocztowa 24 z pobraniem, dostawa na adres wskazany przez Klienta, płatność przy odbiorze - 20 PLN

Poczta Polska, paczka pocztowa 24, dostawa na adres punktu odbioru, wpłata na rachunek bankowy - 0 PLN

Poczta Polska, paczka pocztowa 24 z pobraniem, dostawa na adres punktu odbioru, płatność przy odbiorze - 15 PLN

Poczta Polska, zagraniczny list polecony priorytetowy, dostawa na adres wskazany przez Klienta, wpłata na rachunek bankowy - 25 PLN / 6 EUR

Według życzenia możliwa jest wysyłka z odbiorem w punkcie pocztowym wyznaczonym przez Klienta.

3. Przy zamówieniach opiewających na kwotę równą bądź przekraczającą 200 PLN (w przypadku przesyłek krajowych) lub 60 EUR (w przypadku przesyłek zagranicznych), Sklep zobowiązuje się do pokrycia kosztów wysyłki.

4. Czas dostawy zależny jest od ustaleń firmy przewozowej. W przypadku przesyłki nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej czas dostarczenia wynosi od 1 do 2 dni roboczych (dotyczy przesyłek krajowych). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub uszkodzenia w dostawie wynikające z winy przewoźnika.

5. Sklep zobowiązuje się do sprawdzenia stanu produktu tuż przed wysłaniem do Klienta, bez naruszenia oryginalnego opakowania.

6. Wszystkie produkty, z wyjątkiem testerów, wysyłane są w oryginalnych opakowaniach, w stanie dostarczonym do Sklepu przez producenta.

7. O nadaniu przesyłki z zamówionymi produktami, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta drogą mailową lub telefonicznie.

§ 5. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do zareklamowania wadliwego produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówieniem.

2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, bądź niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem, Klient ma prawo zgłosić reklamację poprzez formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu. Odpowiedź ze strony Sklepu powinna nadejść w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych).

3. W wiadomości zwrotnej Klient otrzyma dokładne informacje o dalszym postępowaniu. Po zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją Sklep poprosi Klienta o przesłanie reklamowanego produktu wraz z pisemną reklamacją oraz dowodem zakupu (paragon fiskalny bądź faktura VAT), na wskazany adres. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania niezgłoszonych uprzednio reklamacji.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub, w zależności od życzenia Klienta, Sklep zwróci na wskazany numer konta całkowity koszt poniesiony przez Klienta z tytułu zakupu i procesu reklamacyjnego (koszt produktu i koszt przesyłki). Pełnowartościowy produkt lub ewentualny zwrot kosztów na konto, w zależności od wcześniejszych ustaleń, zostanie przesłany Klientowi do 7 dni roboczych od pozytywnej decyzji reklamacyjnej.

7. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient.

8. Sklep informuje, że mogą wystąpić minimalne różnice w kolorystyce produktów przedstawianych na zdjęciach na stronie Sklepu, ze względu na indywidualne ustawienia techniczne wyświetlania obrazu na komputerze, tablecie, smartphonie itp. Takie okoliczności nie mogą być podstawą do reklamacji.

9. Prawu do reklamacji nie podlegają produkty objęte promocją lub wyprzedażą.

§ 6. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyny.

2. Sklep umożliwia zwrot zamówionych produktów w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta.

3. Warunkiem zwrotu jest odesłanie produktu w stanie nienaruszonym tj. nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (rachunek bądź faktura VAT).

4. Przed wysyłką zwracanego produktu, Klient proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu. W wiadomości zwrotnej Klient zostanie poinstruowany o dalszym postępowaniu oraz otrzyma adres do wysyłki. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

5. Zwracany przez Klienta produkt, powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

6. Koszty przesyłki ponosi Klient.

7. Po spełnieniu ww. kryteriów, Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztu zakupu produktu na wskazany przez Klienta numer konta bankowego, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep zwróconego produktu.

§ 7. VOUCHERY PODARUNKOWE

1. Sklep umożliwia Klientowi nabycie Voucherów Podarunkowych o wartościach nominalnych wraz ze stosownym Kodem Rabatowym i zobowiązuje się do honorowania Kodów oraz ich realizacji w Sklepie.

2. Klient dokonując zakupu Voucheru Podarunkowego zobowiązuje się do przekazania Sklepowi środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Voucheru oraz jego realizacji w Sklepie w okresie ważności Voucheru Podarunkowego.

3. Po otrzymaniu zapłaty Sklep zobowiązuje się przesłać drogą mailową voucher podarunkowy, wraz z Kodem Rabatowym, na adres mailowy adresata Voucheru wskazany przez Klienta w formularzu zakupu Voucheru Podarunkowego.

4. Aby wykorzystać Kod Rabatowy momencie dokonywania zakupu towarów na stronie Sklepu, Klient (adresat Voucheru) wpisując do realizacji Kod Rabatowy w stosownym miejscu w formularzu koszyka, pomniejsza należność o wartość nominalną Voucheru Podarunkowego.

5. Voucher Podarunkowy może być użyty jednokrotnie, nie może być wymieniony na środki pieniężne oraz nie podlega zwrotowi.

6. Voucher Podarunkowy wraz z przypisanym mu Kodem Rabatowym traci ważność i nie może być wykorzystany po upłynięciu 12 miesięcy od daty zakupu Voucheru.

7. Kod Rabatowy przesłany wraz z Voucherem Podarunkowym, Klient (adresat Voucheru) ma prawo wykorzystać dokonując zakupu towarów na stronie Sklepu w kwocie równej lub wyższej aniżeli wartość nominalna Voucheru.

8. W wypadku gdy cena towarów zakupionych przez Klienta (adresata Voucheru) na stronie Sklepu z wykorzystaniem Voucheru Podarunkowego będzie wyższa niż wartość nominalna Voucheru, Klient zobowiązany będzie wyrównać różnicę środkami pieniężnymi.

9. W przypadku zniszczenia lub utraty Voucheru Podarunkowego, Klient ma prawo skontaktować się ze Sklepem w celu ponownego wydania Kodu Rabatowego, pod warunkiem, iż poprzedni Kod nie został uprzednio wykorzystany.

10. Jeśli Voucher Podarunkowy wykorzysta osoba do tego nieupoważniona przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z możliwości udzielenia Klientowi Kodu Rabatowego ponownie.

11. W przypadku zwrotu lub przyjętej reklamacji towarów zakupionych na stronie Sklepu przy użyciu Voucheru Podarunkowego, Klient ma prawo do ponownego otrzymania Kodu Rabatowego o wartości nominalnej odpowiadającej wykorzystanym uprzednio środkom.

12. Wydanie Voucheru Podarunkowego Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Klient, na żądanie zgłoszone Sklepowi w momencie zakupu Voucheru Podarunkowego, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych, otrzymać od Sklepu jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące rachunku ani faktury VAT.

§ 8. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Program Lojalnościowy Sklepu umożliwia zarejestrowanym Klientom dostęp do wyjątkowych rabatów, promocji oraz prezentów niespodzianek. Program obejmuje również sprzedaż premiową, w ramach której w związku z nabyciem określonych produktów w Sklepie, zostają przyznane punkty.

2. Uczestnikiem Programu może stać się każdy Klient indywidualny, który zarejestruje się na stronie Sklepu.

3. Program obejmuje cztery grupy Klientów, którym przysługują zróżnicowane warunki i przywileje.

4. O przynależności Klienta do danej grupy decyduje suma wartości zrealizowanych przez niego zamówień w Sklepie. Program wyszczególnia cztery grupy Klientów:

Klienci Zarejestrowani - suma zamówień od 0 PLN do 1000 PLN

Klienci Silver - suma zamówień od 1000 PLN do 2000 PLN

Klienci Gold - suma zamówień od 2000 PLN do 3000 PLN

Klienci Platinum - suma zamówień od 3000 PLN wzwyż

5. Klient - Uczestnik programu, gromadzi punkty na swoim Koncie Klienta, poprzez zakup produktów oferowanych w Sklepie. Ilość przyznanych punktów określa Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie specyfikacji każdego z produktów.

6. Punkty są naliczane przez Sklep po pełnej realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy, zwrotu towaru itp. Sklep automatycznie odejmie ilość naliczonych punktów wynikających z tegoż zakupu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do nagradzania Klienta dodatkowymi punktami, lub przyznawania punktów w ramach dowolnych działań i promocji.

8. O każdorazowym przyznaniu punktów Sklep informuje Klienta drogą mailową.

9. Klient ma możliwość weryfikacji stanu zgromadzonych punktów, po zalogowaniu na Konto Klienta w stosownej zakładce.

10. Klient ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na produkty oferowane na stronie Sklepu, według stawek ustalonych przez Sklep. Do wymiany dochodzi podczas wypełniania formularza zamówienia przez Klienta. W przypadku zakupu z wykorzystaniem punktów Sklep nie nalicza dodatkowych punktów z racji zamówienia.

11. Nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

12. W szczególnych wypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących stawek punktowych oraz warunków ich przyznawania. O czym Klient winien być informowany na stronie Sklepu.

§ 9. PROGRAM PARTNERSKI

1. Sklep umożliwia Użytkownikom udział w Programie Partnerskim, rejestracji i założeniu Konta Partnera.

2. Program Partnerski obejmuje czerpanie korzyści finansowych, według stawki ustalonej przez Sklep, poprzez uzyskiwanie prowizji od zamówień dokonywanych w Sklepie, za sprawą linków promocyjnych i reklamujących ofertę Sklepu.

3. O aktualnej wysokości prowizji Partner jest informowany na stronie Sklepu.

4. Po zalogowaniu na swoje konto, Partner ma możliwość generowania linków z indywidualnych kodem umożliwiającym monitorowanie ilości i rodzaju zakupów dokonywanych przez Klientów pokierowanych na stronę Sklepu poprzez link.

5. Partner ma prawo wygenerowany link wraz z kodem śledzenia, umieszczać na wybranych przez siebie stronach www, forach, blogach, komentarzach, opiniach itp.

6. Sklep zobowiązuje się do każdorazowego przyznawania prowizji od zakupu dokonanego za pośrednictwem linku z kodem śledzenia przypisanym danemu Partnerowi.

7. O każdorazowym przyznaniu prowizji Sklep informuje Partnera drogą mailową.

8. Partner ma możliwość weryfikacji stanu przyznanych prowizji, po zalogowaniu na Konto Partnera w stosownej zakładce.

9. Sklep wypłaca zgromadzoną przez Partnera należność na życzenie Partnera od kwoty 50 PLN. Wypłata środków jest możliwa tylko poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy.

10. W przypadku gdy Partner narusza zasady promocji i reklamy Sklepu oraz wykorzystuje linki w celach do tego niepowołanych, Sklep ma prawo anulować przyznane prowizje, zawiesić lub usunąć Konto Partnera.

§ 10. KODY RABATOWE

1. Kod Rabatowy (procentowy lub/i kwotowy) upoważnia Klienta do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na stronie Sklepu ze wskazanym rabatem.

2. Klientowi przysługuje prawo do jednorazowego wykorzystania Kodu Rabatowego podczas zakupów na stronie Sklepu, chyba że Sklep zastrzeże inaczej.

3. Kody Rabatowe nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi i nie sumują się, chyba że Sklep zastrzeże inaczej.

4. Termin realizacji/ważności Kodu jest każdokrotnie określany przez Sklep, o czym Sklep ma obowiązek powiadomić Klienta.

5. Kody Rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami (procentowymi lub/i kwotowymi) udzielanymi przez Sklep.

6. Aby wykorzystać Kod Rabatowy, w momencie dokonywania zakupu towarów na stronie Sklepu, Klient wpisując do realizacji Kod Rabatowy w stosownym miejscu w formularzu koszyka, pomniejsza należność o wartość procentową lub/i kwotową kodu.

7. W przypadku zniszczenia lub utraty Kodu Rabatowego Klient ma prawo skontaktować się ze Sklepem w celu ponownego wydania Kodu Rabatowego, pod warunkiem, iż poprzedni Kod nie został uprzednio wykorzystany.

9. Jeśli Kod Rabatowy wykorzysta osoba do tego nieupoważniona przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z możliwości udzielenia Klientowi Kodu Rabatowego ponownie.

§ 11. KARTY RABATOWE

1. Kartę Rabatową wydaje Sklep i dobrowolnie przyznaje Klientowi.

2. Karta Rabatowa nie jest dokumentem i nie ma wartości nominalnej, jest jedynie potwierdzeniem nadania Kodu Rabatowego.

3. Zasady korzystania z Karty są tożsame jak dla korzystania z Kodów Rabatowych Sklepu.

§ 12. KREDYTY

1. Sklep ma prawo przyznać wybranej grupie Klientów, bądź Klientowi Kredyt w określonej przez Sklep wartości nominalnej.

2. Kredyty upoważniają zarejestrowanych Klientów do zakupu produktów z oferty Sklepu ze wskazanym upustem kwotowym.

3. Przyznany Kredyt jest automatycznie wykorzystywany i odliczany w całości od wartość dokonywanego zamówienia, po zalogowaniu Klienta na stronie Sklepu. W przypadku gdy kwota Kredytu przekracza wartość zamówienia, pozostała część Kredytu pozostanie na Koncie Klienta i będzie wykorzystana podczas kolejnego zakupu.

8. O każdorazowym przyznaniu Kredytu Sklep informuje Klienta drogą mailową.

9. Klient ma możliwość weryfikacji stanu przyznanego Kredytu, po zalogowaniu na Konto Klienta w stosownej zakładce.

10. Nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Kredytów z jednego konta na drugie. Kredyty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

§ 13. NEWSLETTER

1. Sklep umożliwia Klientowi skorzystanie z prenumeraty informacji o Sklepie i oferowanych przez niego produktów, zwanych dalej Newsletterem.

2. Dokonując pełnej rejestracji na stronie Sklepu, Klient ma prawo wyrazić zgodę zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Sklep nie umożliwia prenumeraty Newslettera niezarejestrowanym Klientom.

3. Decydując się na korzystanie z usługi Newslettera, Klient wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomości dotyczących produktów oraz promocji i inicjatyw oferowanych przez Sklep. Wyrażenie chęci otrzymywania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Sklep zobowiązuje się nie wysyłać więcej niż dwóch wiadomości w ciągu miesiąca.

5. Klient w dowolnym momencie ma prawo do rezygnacji z prenumeraty Newslettera.

§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przekazanie Sklepowi danych osobowych zarówno w celu rejestracji w Sklepie, jak i w celu złożenia zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Administratorem danych osobowych jest firma ELEVEN, działająca pod adresem: Łukasińskiego 106, 71-215 w Szczecinie. Dane osobowe Klienta są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z Klientem, w tym wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jednak podanie ich jest konieczne, aby móc stać się zarejestrowanym Klientem lub złożyć zamówienie.

2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

4. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w trybie art. 31 wyżej wskazanej ustawy, zawierając w tym przedmiocie pisemną umowę z takim podmiotem, jednak to firma ELEVEN pozostanie administratorem danych osobowych.

6. Sklep będzie kontaktował się z Klientem wykorzystując podane w tym celu dane podczas rejestracji, składania zamówienia bądź wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem jego publikacji, Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w jego treści.

2. Przy zamówieniach złożonych przed zmianą Regulaminu obowiązują zasady w myśl poprzedniej wersji Regulaminu.

3. Firma ELEVEN, która jest właścicielem Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w ofercie i treści Sklepu.

4. W sprawach nie objętych Regulaminem stosuje się zasady i prawa ujęte w prawie polskim, w szczególności Kodeksie Prawa Cywilnego.